Nová studie rekonstrukce Panského Dvora a souhlas památkové péče

24. 7. 2017

Autoři nové studie jsou dva architekti: Zdeněk Fránek a jeho kolega Petr Janáč.
Po čtyřech letech jsme dostali od paní inženýrky Dvořákové souhlasné stanovisko.

závazné stanovisko:
Záměr rekonstrukce panského dvoru, Hradní ul. 3, č. p. 640, pozemek p. č. 1228/1 k. ú. Boskovice, je podle architektonické studie „Rekonstrukce panského dvora Boskovice“,kterou vypracoval Zdeněk Fránek a Petr Janáč, spol. Fránek Architects, s datem 5/2017 a podle „Technické zprávy k rekonstrukci Panského dvora v Boskovicích“, kterou vypracoval Ing. arch. Petr Janáč, datum 06/2017, a podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, p ř í p u s t n ý za splnění následujících podmínek, které zajistí vlastník, a které jsou určeny v souladu s ustanovením § 9 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů: V průběhu přípravy projektové dokumentace bude tato průběžně konzultována s Národním památkovým ústavem, územní odborné pracoviště v Brně. Po jeho odsouhlasení bude ve věci zažádáno o vydání nového závazného stanoviska.

Dokumenty ke stažení

Komentáře občanů k tématu Panského dvora >< Zpět na aktuality