Historie Panského dvora

Boskovice na obraze z roku 1825

Přízemní čtyřkřídlá budova s centrálním dvorem s dnes zasklenými a částečně vyzděnými arkádami je pokryta sedlovou střechou, která je do dvora prolomena empírovými vikýři. Uprostřed čelní fronty je zdobena kamenným erbem rodu Dietrichštejnů.

Panský dvůr byl postaven v 17. století jako komplex hospodářských budov a čeledníků. Po požáru v roce 1823 byl částečně přestavěn. K tomuto komplexu na východě přiléhaly ovčírny, stodoly, zahrady a sady. Roku 1833 byla v přední části zřízena poštovní sběrna.

Od roku 1955 sloužil objekt pro potřeby místního JZD a postupně chátral. V sedmdesátých letech, kdy jen o vlásek unikl demolici, byl renovován pro kulturní účely. V roce 1975 byla v první dokončené části umístěna dětská knihovna.

V levém křídle byla v roce 1983 otevřena stálá výstavní expozice - Památník O. Kubína. Stálá expozice byla ukončena v roce 1995. V roce 1996 ji nahradila Galerie Otakara Kubína, kterou najdete v historické části radnice. Pravé křídlo sloužilo Městské knihovně a k příležitostným výstavám. Dnes jsou prostory Panského dvora využívány komerčně s postupnou revitalizací celého objektu.

Zobrazení Boskovic ze začátku 18. století

Hradní ulice, rok neznámý

Hradní ulice do r. 1960

Panský dvůr, datum neznámé

Foto K. Krejčí, rok neznámý

Panský dvůr, 60. léta

70. léta

70. léta

90. léta

Hradní ulice, 2010

Socha Boženy Němcové, 2010

Úpravy terénu, 2010

Letecký pohled na Boskovice, 2012

Pomůžete nám datovat některé fotografie?
Máte zajímavou starou fotografii panského dvora?
Děkujeme za případné zaslání.
info@boskovice-panskydvur.cz
Komentáře občanů k tématu zde > Odkaz na informace o Panském dvoře na stránkách města Boskovice