Jak vrátit historickému objektu život

Cílem projektu je najít pro Panský dvůr smysluplné využití, tak aby se nestal pouhou zakonzervovanou památkou starých časů závislou na dotacích, ale aby s respektem k vlastní historii mohl posloužit současným potřebám obyvatel a návštěvníků města.

Věříme, že při společné diskuzi odborníků z řad památkářů, architektů, podnikatelů a veřejnosti se podaří zvolit citlivý kompromis a revitalizovaný objekt bude dobře representovat centrum města Boskovice.

Záměr obnovy předpokládá rekonstrukci a dostavbu areálu Panského dvora na Polyfunkční objekt ubytovacího a konferenčního typu s relaxačním, léčebným a restauračním provozem. Jako doprovodné aktivity je uvažováno o vybudování speciální mateřské školky s rehabilitací, vodoléčbou a provozem estetické medicíny. Součástí bude obnova nádvoří objektu vycházející z historicky doloženého členění s vestavbou menšího zahradního altánu.

Vzhledem k centrální poloze v obci (těsná návaznost na zámek, oranžérie a židovskou čtvrť) je cílem i větší propojení se společenskými aktivitami v obci – v jižní části areálu rekonstrukce stávající Jízdárny se sportovním využitím a novostavbou příslušného sportovního zázemí. V blízkosti areálu se nachází koncertní prostor skleník a městské lázně.

Prioritou záměru je citlivě očistit objekt od některých rušivých druhotně umístěných konstrukcí, dostavět objekt v souladu s hodnotami městského jádra a navázat koncepčně na podobné úpravy v jádru MPR Boskovice.
Největším objemovým rozšířením původního provozního schématu objektu je stavební zásah do krovu a doplnění tří arkádových ochozů v úrovni druhého nadzemního podlaží. Vestavba do krovu zvyšuje užitnou kapacitu objektu pouze směrem dovnitř do nádvoří. Hmotové řešení objektu zvenku je kompaktní a bez větších zásahů.
Objekt všemi svými navrhovanými úpravami respektuje hlavní panoramatické pohledy a objemové řešení okolí a to jak z Boskovického zámku tak ze vzdálenějších pohledů na město.

V rámci areálu jsou navrženy tyto provozy:
 • Ubytovací provoz
 • Restaurační provoz
 • Kongresové prostory a knihovna
 • Rehabilitační centrum a vodoléčba
 • Rehabilitace & Medical centrum
 • Speciální MŠ & Jesle & Týdenní Stacionář
 • Tělocvična
 • Kanceláře
 • Nájemní prostory
 • Výstavní prostory
 • Objekt divadelního pódia v prostoru nádvoří
 • Zázemí a TZB

Dokumenty ke stažení

Komentáře občanů k tématu zde >