Vyjádření Národního památkového Ústavu v Brně

Oprava a nové využití objektu Panský dvůr Boskovice

Závěr: Zamýšlené práce lze realizovat dle předložené dokumentace bez poškození zájmů státní památkové péče, výše uvedený záměr není v rozporu s podmínkami ochrany za splnění následujících podmínek:

 1. Nebude realizováno ateliérové průběžné okno v horním plánu střechy.
 2. Stávající kastlová okna budou repasována, v případě špatného technického stavu budou vyrobena nová jako přesné kopie (dřevěná špaletová se subtilními profilovanými rámy bez použití tzv. europrofilu). Bude zpracována detailní výrobní dokumentace oken, která bude předložena NPÚ, ÚOP k posouzení.
 3. Před výměnou poškozených částí krovu bude zpracována analýza jednotlivých prvků (půdorys) krovu a budou označeny všechny prvky určené k výměně. Tento výkres bude předložen zástupci NPÚ, ÚOP k posouzení.
 4. Poškozené části krovu budou odstraněny pouze v nezbytně nutném rozsahu, který bude posouzen zástupcem NPÚ, ÚOP a zanesen do PD. Nové dřevo bude dostatečně vyschlé a bude mít totožné rozměry jako původní dřevěné prvky. Povrch dřeva bude tesaný nebo hoblovaný. Spoje budou provedeny shodně jako původní (tj. přeplátování, čepování, zajištění dřevěnými kolíky). V případě náhrady části prvků bude napojení provedeno přeplátovaným spojem zajištěným svorníkem, napojované části musí mít totožné rozměry (tj. budou mít povrch a okraje ve stejné úrovni). Detailní řešení bude předloženo NPÚ, ÚOP k posouzení v samostatném správním řízení.
 5. Kamenné stupně schodiště budou ošetřeny se zachováním stávajících prvků.
 6. Doplňovaná dlažba na chodbách a na nádvoří bude předložena NPÚ, ÚOP
 7. Zábradlí terasy bude ze subtilních prvků se svislým členěním, detailní řešení bude předloženo NPÚ, ÚOP k posouzení v samostatném správním řízení.
 8. Doplňované části fasády budou v materiálu a struktuře původních. K obnově barevnosti fasády bude použit fasádní nátěr na minerální bázi obsahující minimum disperze (3 – 4 %). Přesné odstíny  fasádních barev budou ve vzorku na fasádě posouzeny zástupcem NPÚ, ÚOP.
 9. Doplněné části omítek a zdobných prvků budou stejné struktury a zrnitosti jako dochované novodobé omítky, tj. vápenocementová malta  s hladkou povrchovou úpravou a sjednocení fasády štukovou vrstvou, dle skutečného technického stavu omítek po očištění.
 10. Veškeré změny oproti předložené dokumentaci budou konzultovány se zástupcem NPÚ ÚOP.
 11. Veškeré práce nespecifikované a nepodmíněné další a detailnější dokumentací v podmínkách uvedených výše mohou probíhat jen za průběžného dozoru a dohledu orgánu a odborné organizace státní památkové péče, který se bude odehrávat na stanovených kontrolních prohlídkách.

Dokumenty ke stažení

Komentáře občanů k tématu Panského dvora >< Zpět na aktuality