Luděk Řehoř: Knihovna patří do kulturního prostředí

Rozhovor s majitelem Panského dvora uveřejněný v časopise MyFace.

V Boskovicích se v posledních týdnech zase mluví o knihovně. Kde bude, za jakých podmínek, kdy se přesune. Jeden z návrhů prezentuje i majitel Panského dvora Luděk Řehoř. Podle něj patří knihovna jak z ekonomického, tak především z historického hlediska právě tam.

Proč chcete, aby se knihovna přesunula do prostor panského dvora?

V podstatě to není tak, že já chci. Je to tak, že tam knihovna podle mého patří. Z pohledu toho, že knihovna je kulturní stánek a objekt Panský dvůr v Hradní ulici je chráněn Ministerstvem kultury. Za další je tam několik synergických efektů jako salonek, sál, restaurace, vinárna a venkovní prostředí dvora, které návštěvníkům skýtá výborné zázemí v klidné části města. Také dostupnost přímo ze základních škol a bezpečnost pro návštěvníky, tedy převážně děti, je na výborné úrovni.

Tedy návrat do míst, kde už jednou byla?

Přesně. Jistě si mnozí z nás pamatují, že knihovna v Panském dvoře v minulosti sídlila. Než byla přestěhována do prostor městského úřadu, protože se objekt Panského dvora vrátil do soukromého vlastnictví. V té době vedení města neznalo možnosti spolupráce se soukromým sektorem, tak jak je zná dnes. Tím mám na mysli PPP projekty (poskytování veřejných služeb prostřednictvím spolupráce veřejného a soukromého sektoru).

Co je podle vás největším přínosem knihovny v panském dvoře? Dostupnost? Klidová zóna?

Za mne je možné říci, že i ekonomicky je umístění knihovny v Panském dvoře pro město nejzajímavější. O dostupnosti pro kohokoli zde nemusíme vůbec hovořit. Navíc toto místo nabízí klid, posezení v interiéru, tedy ve studovně či čítárně, v kavárně nebo vinárně, případně v exteriéru, tedy na nádvoří při šumu vodního prvku, na lavičce v prostředí upravené zahrady dvora… Tam všude se dá krásně rozjímat při četbě vybrané knihy.

Jak by měla podle vás knihovna vypadat?

Měla by mít svůj hlavní vstup, recepci, regály s knihami, depozitář, čítárnu či studovnu, sociální zázemí, vnitřní a venkovní prostory. Konkrétně v Panském dvoře mám na mysli použití jednoho křídla objektu, kde by hlavní část a sklad byly v přízemí studovna či čítárna v patře. Patro bych dostatečně prosvětlil pásovým střešním prosvětlením a takto bych dostal denní světlo do interiéru knihovny.

Není to, jak už jste zmínil, jen o vnitřním využití krásných prostor, ale také venkovním zázemí.

Na nádvoří bych zakázal parkování aut a umístil bych tam lavičky, herní prvky pro děti a vodní prvek. O rostlinné výsadbě nemusíme pochybovat. Znám se s několika zahradními architekty a jistě by nám rádi poradili to nejlepší řešení.

Když to shrneme. jaké jsou tedy celkové plusy tohoto projektu?

Prostředí, poloha, klid, bezpečnost, návaznost na další využití objektu a synergické efekty. Kultura ke kultuře, využití Panského dvora pro širokou veřejnost, návaznost na Hradní ulici, městský park a další.

Jak by se vám líbila knihovna v_prostorách Panského dvora?

Výběr nejzajímavějších názorů respondentů ankety v časopise MyFace

Komentáře občanů k tématu Panského dvora >< Zpět na aktuality