Krajský úřad JMK Podnět k přezkumnému řízení závazného stanoviska – sdělení

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor regionálního rozvoje, sděluje, že neshledal důvody pro zahájení přezkumného řízení předmětného závazného stanoviska MÚ Boskovice a připojuje své odůvodnění.

Dokumenty ke stažení

Komentáře občanů k tématu Panského dvora >

Budeme rádi za zaslané nápady, příklady řešení z jiných míst a přínosné komentáře:

Jméno a příjmení:
*
Email:
*
Zpráva:

< Zpět na aktuality