Zamítnutí ze strany Městského úřadu Boskovice

Obnova a nové využití objektu panský dvůr, Boskovice, Hradní ul. 3, č. p. 640, pozemky p. č. 1228/1 a 1222/1, k. ú. Boskovice, je podle projektové dokumentace „Obnova a nové využití objektu Panský dvůr Boskovice, ul. Hradní čp. 640, místo stavby čp. 640, ul. Hradní, Boskovice na parcele č. 1228/1, 1222“, kterou vypracoval MgA. Jiří Soukup, Studio Anarchitekt s.r.o., Chocholouškova 8/35, Praha 8, s datem 07/2016, a podle ustanovení § 14 odst. 3 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, n e p ř í p u s t n á .

Dokumenty ke stažení

Komentáře občanů k tématu Panského dvora >< Zpět na aktuality