Vedení města se nezapojí do jednání s památkáři o budoucnosti kulturního dědictví Boskovic?

Přátelé,
zapojil jsem na stránkách města se do diskuse o památkách v Boskovicích. S textem se můžete níže seznámit. Nezbývá než souhlasit, sklapnout podpatky, sklopit hlavu a nechat se „systémem“ vést? Vlastník nemovité kulturní památky, který ač chce tak nemůže.

Dobrý den.
S NPU a postupem Státní památkové péče mám jako vlastník dvou kulturních nemovitostních památek v Boskovicích své zkušenosti.

Je smutné, že je to tak jak píše pan Václav Cikán = ano, za posledních 5 let jsem zažil 5 různých lidí, kteří mají na starost Boskovice a vždy jako vlastník se musíte snažit toho jednotlivého "garanta" sladit se svým názorem a zájmem = pro svůj účel a výsledek, pro který nemovitost vlastníte a jste její majitel a bohužel vždy cca po roce je "garant" vyměněn a Vy jste na začátku...

Krom tohoto je na našem Boskovickém úřadě odborný pracovník za státní památkovou péči, kterým je paní Ing. Alena Dvořáková a jak několik z nás = vlastníků památek a nemovitostí v památkové zóně víme, tento odborný pracovník nám = majitelům památek s jejich revitalizací a budoucím využitím vůbec nepomáhá.

Když jsem žádal paní starostku a paní místostarostku o pomoc, vždy mi bylo řečeno, že toto je státní správa.

Jsem názoru, že vedení města má mít silné a důrazné vedení, které věcem a důležitým věcem pomáhá a snaží se i s těmi odbornými pracovníky státní památkové péče nacházet směr dalšího a účelného řešení.

Ptám se Vás proto nyní: proč nám Vy jako vedení tohoto města vůbec nepomáháte? Proč nás necháte tady stát na místě a nepodporujete další a positivní rozvoj a revitalizace atd. ???

Děkuji za odpověď,
Luděk Řehoř.


Dobrý den,
k Vašemu příspěvku uvádíme, že celou záležitost péče o památky v MPZ je třeba chápat ve 2 rovinách. První rovina je rovinou samosprávnou, kde má město možnost vlastníkům památkových objektů v MPZ pomáhat prostřednictvím rozdělování dotací v rámci Dotačního programu Ministerstva kultury ČR, kterým je Program  regenerace městské památkové zóny a kde již v minulosti byly vlastníkům takových nemovitostí finanční prostředky rozdělovány. Bližší specifikace konkrétních vlastníků a jim přidělených částek však není předmětem rozboru na tomto fóru. Současně v letošním roce bylo ze strany města v samostatné působnosti přistoupeno také k podpoře vlastníků nepamátkových objektů v městské památkové zóně, kteří mohli žádat na opravy v rámci městem vyhlášeného Dotačního programu na obnovu objektů, které se nacházejí na území MPZ a nejsou prohlášeny kulturní památkou a dá se předpokládat, že v případě schválení finančních prostředků pro tyto účely v rozpočtu města, bude uvedený dotační titul město vyhlašovat i v budoucích letech.

Druhá rovina, kterou zmiňujete a která se týká činnosti úředníků  v rámci jednotlivých správních řízení, je rovinou spadající do oblasti výkonu přenesené působnosti, do které město a jeho volení zástupci nemají podle zákona právo zasahovat a podle našeho právního řádu by mohli být za tyto zásahy právně postižitelní.  Rozhodnutí úředníků jsou rozhodnutími při výkonu státní správy, kde je nadřízeným orgánem v oblasti památkové péče příslušný krajský úřad, v našem případě Krajský úřad Jihomoravského kraje, který řeší také příslušná odvolání do rozhodnutí MěÚ Boskovice.

Hana Nedomová

Odkaz na celou diskuzi

Komentáře občanů k tématu Panského dvora >< Zpět na aktuality