Panský dvůr Boskovice

O budoucnosti kulturního dědictví města by měli spolurozhodovat ti, kdo v něm žijí a budou žít. Zveme vás ke společné úvaze nad projektem rekonstrukce areálu Panského dvora.

21. 6. 2017 - Tance dávných tradic s Jonášem Kouklem

číst více >>

27. 5. 2017 - Odpoledne v židovském ghettu II

číst více >>

9. 11. 2016 - Zamítnutí ze strany Městského úřadu Boskovice

Obnova a nové využití objektu Panský dvůr Boskovice.

číst více >>

26. 9. 2016 - Vyjádření Národního památkového Ústavu v Brně

Oprava a nové využití objektu Panský dvůr Boskovice.

Zamýšlené práce lze realizovat dle předložené dokumentace bez poškození zájmů státní památkové péče, výše uvedený záměr není v rozporu s podmínkami ochrany za splnění následujících podmínek...

číst více >>
další aktuality